Informace pro ředitele MŠ a ZŠ

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

naše agentura volnočasových aktivit pro děti Kaštánky, působící v okolí Slavkova u Brna, nabízí zájmové kroužky pro žáky Vaší školy. Spolupracujeme s řadou aktivních lektorek, které své dovednosti aplikují již na jiných základních školách nebo základních uměleckých školách. Naše současná nabídka kroužků je podrobněji představena v sekci Kroužky včetně ceny a délky trvání kroužku. V případě Vašeho zájmu a zájmu žáků Vaší školy můžeme vytvořit kroužek nový, pro který najdeme vhodného lektora a rozšíříme tak společně nabídku volnočasových aktivit pro žáky Vaší školy a případně i škol dalších.

V přípravném týdnu nebo na počátku září Vás zkontaktujeme a domluvíme se na případné návštěvě nejbližších třídních schůzek, kde bychom představili naši agenturu rodičům a seznámili je s nabídkou kroužků pro první pololetí školního roku. Současně vyvěsíme na nástěnce informaci, že právě probíhá přihlašování do kroužků. Na školu Vám tou dobou dopravíme obálku s předtištěnými formuláři přihlášek, které by rodiče měli možnost vyplněné a podepsané odevzdat do obálky ve Vaší kanceláři. Přihlašování bude probíhat do 20. září nového školního roku. Poté si obálky vybereme, a jestliže si patřičný kroužek zvolí minimálně 8 dětí, můžeme jej pro 1. pololetí spustit. Kurzovné za kroužek se hradí v hotovosti přímo lektorce a nebudete s tím mít tedy žádné starosti. Kroužky zorganizujeme přímo u Vás ve škole, aby děti nemusely docházet do cizího prostředí. Rodičům tak odpadne komplikované převážení dětí do vzdálenějších míst. Jediné, co budeme potřebovat od Vás, jsou vhodné prostory. Termíny kroužků plně přizpůsobíme fungování školy. Vše si zorganizuje lektorka, která se Vám nejprve přijede představit a následně si děti bude přebírat na základě svolení rodičů ve školce, školním klubu nebo v družině.

Do našeho kroužku může docházet i dítě, které nenavštěvuje Vaši školu. Předpokladem pro jeho zápis je ovšem Vaše svolení a následně individuální dohoda se zákonným zástupcem dítěte.

Pomocí našich webových stránek a podpůrnými aktivitami (pořady pro děti, divadlem, jednorázovými akcemi pro obec) se budeme starat i o propagaci kroužků.

První hodina bude seznamovací, ale již druhou hodinu ve druhém týdnu se můžete přijít podívat na průběh kroužku. V průběhu prosince bychom rádi zorganizovali v případě výtvarných oborů výstavu přímo v prostorách budovy školy nebo i jinde v obci na obecním úřadě nebo individuálně dle dohody. V případě hudebního, pohybového a dramatického oboru připravíme vystoupení pro Vás a rodiče. Podobné výstavy a vystoupení se uskuteční v průběhu května.

Kroužky probíhají 1x týdně. Doba trvání jedné lekce je 60 minut, v případě výtvarných oborů a dramatického oboru je to 90 minut. Pro děti předškolního věku je doba trvání 45 minut. Nabízíme také možnost dopoledních lekcí v rámci Vaší školní výuky, např. výrobu keramických dárků v rámci výtvarné výchovy či pracovních činností a mnohé další aktivity s našimi lektory.

Agentura Kaštánky ráda naváže s Vaší školou spolupráci.