Angličtina s Rosou

V raném věku mají děti přirozenou schopnost učit se jazyky. Cílem kroužku tedy je osvojit si cizí jazyk přirozeným způsobem tak, jako jsme si osvojovali svůj mateřský jazyk, neformálně v limitovaném autentickém prostředí bez gramatických analýz.

Kroužek je určen dětem předškolního věku a dětem na prvním stupni ZŠ. Při
dostatečném zájmu (8 dětí ve skupince) budou děti rozděleny do věkově příbuzných skupin.

Nejde nám pouze o výuku slovní zásoby, ale o osvojení jazyka přirozenou metodou v autentických komunikačních situacích s celou řadou nácvikových metod jako např. opakované používání frází, zpívání písniček, hraní didaktických her. 

Lektor se předem seznamuje s druhem učebnic, které děti používají na základní škole, a v souladu s osnovou ZŠ sestavuje studijní plán. Lektor se tedy orientuje také dle školní mluvnice a přesouvá veškerou aktivitu na mluvené slovo. Dětem tak zprostředkovává modelové situace, na které se děti v angličtině učí reagovat přirozeně. Tento kroužek je tedy určen pro děti, které se chtějí dozvědět a prožit něco víc než v běžné školní výuce.

1400 Kč / pololetí

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU