Hra na zobcovou flétnu

„Cílem je přivést děti k hudbě, nabídnout jim hudební aktivity jako jednu z možností smysluplného trávení volného času. Po absolvování kroužku budou děti schopny hrát na flétnu jednoduché písničky a melodie, které nebudou přesahovat oktávu. Děti se budou umět orientovat v základních hudebně-výrazových prostředcích.“

Cílová skupina:
děti od 5 do 11 let

jedna lekce – 60 minut

950 Kč na pololetí (flétna za 200 Kč)

Předmětem kroužku bude seznámení žáků se základy rytmizace, intonace a teorie hudby hravou formou.

Do kroužku budou přijaty všechny děti, které projeví zájem o hru na flétnu, přičemž nemusí mít žádné zkušenosti. Vše se naučí v kroužku.

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU