Klavihrátky – Zpívánky s klavírem

„Cílem tohoto kroužku je zpívání s klavírem a společné muzicírování, nauka o rytmu, notách a intonaci, výuka různých skladeb hudebních žánrů (pop music, rock atd.).“ 

Cílové skupiny:  Děti předškolního věku  – 1. ročník, 2. ročník – 5. ročník. 

minimálně 8 dětí

lekce 60 minut / 15 lekcí (pololetí)

750,- Kč/pololetí (50 Kč/lekce)

Tématy pro celý školní rok jsou lidové písničky, písničky o zvířatech, písničky z pohádek, písničky s Míšou Růžičkovou (písně s pohybovými aktivitami), písně českých interpretů, např. Svěráka či Skoumala.  Pro starší děti muzikály a další hudební žánry pop music, folk.

Materiál a pomůcky: Klavír, kopírované notové materiály, jednoduché bicí nástroje, notový sešit, psací potřeby, kopie not

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU