Kreativní tanec

„Cílem kroužku bude rozšíření pohybového repertoáru, rozvoj pohybových dovedností a sebevyjádření  pohybem a tancem, rozvoj hrubé a jemné motoriky, tvořivosti a expresivity.“

Cílové skupiny:

  • Školní věk (1.–4. třída)
  • Starší žáci (v samostatné skupině)

jedna lekce – 60 minut

850 Kč na pololetí

Hodiny kreativního tance a pohybu jsou zaměřené na volný pohyb a sebepoznávání svého těla. Záměrem je vytvořit prostor pro objevování, zažít radost z tvořivého procesu z vlastního pohybu a života, sebevyjádření v tanci a pohybu nepůjde nám o výsledek nebo o výkon.

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU