Sportovní kroužek

„Cílem kroužku je zaměření se na všeobecné sportovní dovednosti dětí. Především přivést děti k jakékoli šikovnosti v pohybu, také může sloužit jako průprava do různých sportů.“

Cílové skupiny:
Cvičení „Rodiče s dětmi“ (0-3)
Cvičení pro menší děti bez rodičů (4-5 let) ( možné i s rodiči, dle požadavků)
Cvičení pro předškoláky (bez rodičů)
Cvičení pro školní děti (bez rodičů 1. – 3. třída)

minimálně 10 dětí

lekce 60 minut / 15 lekcí (pololetí)

850 Kč včetně pomůcek / pololetí

Každá hodina bude mít jinou náplň: sportovní hry, cvičení na gymnastickém nářadí, cvičení obratnosti a postřehu, rychlosti a další aktivity.

Během roku připravíme několik akcí navíc. Například v prosinci chystáme mikulášské cvičení, v červnu zase sportovní akademii. Za pěkného počasí využijeme i místních přírodních lokalit vhodných k venkovnímu cvičení. Můžeme zařadit i turistický výlet do okolí (jaro, podzim).

Materiál, pomůcky: Cvičení uzpůsobíme dle vybavení jednotlivých tělocvičen (gymnastické nářadí). Je možné využít i sportovní pomůcky jednotlivých škol. Část pomůcek bude lektor přivážet sebou (padák, různé terčíky, překážky, hady, švihadla….)

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU