Výtvarná dílna

„Cílem kroužku bude seznámit děti s méně užívanými technikami a způsoby tvorby.  Chtěly bychom, aby byl kroužek nápaditý a jiný než výtvarná výchova ve škole např. malování obrazu na plátno, abstraktní malba, enkaustika, malování na triko nebo tašku.“

Cílová skupina jsou děti předškolního věku až po děti na 2. stupni ZŠ. U dětí předškolního věku je možná přítomnost rodičů. Pokud by byl větší zájem, bylo by vhodné rozdělit děti podle věku.

minimálně 10 dětí

lekce 90 minut / 15 lekcí (pololetí)

850 Kč + 300 Kč na pomůcky & materiál / pololetí

Výstupem může být např. akční malba – společná práce, kdy se na zem natáhneme velký formát papíru, a děti pracují tzv. nástřikem barvy. Jde spíš o prožitek z tvorby než o samotné dílo.

Materiál a pomůcky: Běžné výtvarné pomůcky (barvy, štětce), barvy na porcelán, slupovací barvy a nejrůznější novinky.

V pololetí a na konci školního roku uspořádá lektor s dětmi výstavu.

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU