BOSKOVICE – MĚSTO ÚCHVATNÝCH PAMÁTEK

  • Čas a místo odjezdu: v 7.30 ze Slavkova u Brna

  • Přibližný čas a místo příjezdu: kolem 18.00 do Slavkova

  • Doprava: autobusem

  • Cena: nad minimálně 30 lidí je cena 800 Kč na osobu, nad 40 lidí je cena 700 Kč

  • Cena zahrnuje: vstupy do objektů – průvodce (placený program), dopravu, pojištění

  • Strava: vlastní svačina doporučena (v Boskovicích bude malá polední přestávka)

Vydejte se s námi objevit známé i neznámé boskovické památky. Nenápadné městečko v Drahanské vrchovině, nedaleko hlavního tahu na Brno, skýtá netušené možnosti, co se týká historických památek a zajímavostí. Většina z nás ví, že se tu nachází empírový zámek a středověký hrad, ale méně známý je fakt, že se na náměstí nachází monumentální kostel sv. Jakuba nebo, že ve městě byla významná židovská obec, po které zde zůstala řada unikátních památek. A to všechno s námi můžete navštívit!

ZÁMEK

Je jednou z nejčistších a nejkrásnějších klasicistních staveb na našem území. Jeho podoba pochází z 20. -30. let 19. století a architektem byl pravděpodobně Josef Esch. Zajímavostí je, že zámek stojí na místě bývalého dominikánského kláštera a v podstatě zachovává jeho půdorysné členění. Objekt se navrátil do rukou jeho původních majitelů rodu Mensdorff – Pouilly a šťastně tak překonal nacistickou nucenou správu i komunistickou nadvládu.

HRAD

Byl původně raně gotickou stavbou, ale v renesanci prošel velkou přestavbou a od roku 1690 se datuje jako pustý a začal být místním obyvatelstvem rozebírán na stavební materiál, protože si místní šlechta zbudovala pohodlnou rezidenci a starý hrad už nepotřebovala. Dodnes jsou z něj úchvatné výhledy do krásného lesnatého okolí.

ZÁMECKÝ SKLENÍK

Nachází se přibližně naproti zámku a je postaven architektem Josefem Hájkem v letech 1826 – 29 v pozdním klasicismu. Budova sloužila k pěstování teplomilných rostlin a patří k nejvzácnějším svého druhu u nás.

MUZEUM V PANSKÉ (HRABĚCÍ) REZIDENCI

Sloužila jako panské sídlo v mezidobí, kdy šlechta opouští hrad a zámek ještě není postaven, dnes zde sídlí Muzeum Boskovicka a my se podíváme do jeho zajímavé expozice, která mapuje dějiny města a jeho okolí od pravěku až po současnost.

ŽIDOVSKÁ SYNYGOGA

První zmínka o Židech v Boskovicích sahá až do roku 1343. Dnešní synagoga, která měla starší předchůdkyni, má základ z roku 1639 a jejím architektem byl Ital žijící ve městě Sylvestr Fiota. Dnešní podoba je výsledkem citlivé úpravy slavného brněnského funkcionalistického architekta, též židovského původu, Arnošta Wiesnera. A my se do této krásné stavby vyzdobené nástěnnými malbami půjdeme podívat.

RITUÁLNÍ ŽIDOVSKÁ LÁZEŇ MIKVE

Nachází se v domě hned naproti synagoze. A její unikátní a perfektní zachovalost nemá u nás obdoby.

OBECNÍ ŽIDOVSKÝ DŮM

V Židovské domě, z roku 1826, navštívíme stálou expozici Židovské čtvrti u nás. Uvidíme např. židovskou školu nebo pekárnu Macesů.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Asi půlkilometrovou procházkou se vydáme na místní židovský hřbitov, který je jedním z největších u nás, čítá přes 2 500 náhrobků a nejstarší z nich nese datum 1670.

KOSTEL SV. JAKUBA

Prohlídku města Boskovice zakončíme architektonickou perlou na hlavním náměstí prohlídkou kostela sv. Jakuba, který má krásné středověké jádro. Kostel prošel velkou přestavbou v renesanci za Ladislava z Boskovic a byl dále upravován. Uvnitř je mimo jiné sbírka velmi kvalitních renesančních náhrobníků.