CESTA DO HRADU, HRADIŠTĚ I POD VODNÍ HLADINU

  • Čas a místo odjezdu: v 8.00 od Vaší školy

  • Přibližný čas a místo příjezdu: kolem 17.00 ke škole

  • Doprava: autobusem od školy

  • Strava: obědový sendvič a 2 svačinky dopolední a odpolední s sebou, větší láhev na pití

  • Cena: konečná cena se odvíjí od počtu dětí (při počtu cca 40 dětí 600 Kč na dítě)

  • Cena zahrnuje: vstupy do objektů – průvodce (placený program), dopravu, pojištění

Zveme Vaše děti i Vás na netradiční výlet do středověku, na Velkou Moravu i na dno rybníka! Objevte s námi jeden z nejkrásnějších moravských hradů Buchlov, archeoskanzen v Modré u slavného Velehradu a hned vedle expozici nazvanou Živá voda.

Akce je doporučena pro předškoláky a děti l. stupně a má dvě hlavní zastávky a tři navštívená místa.

HRAD BUCHLOV

Hrad Buchlov je impozantní stavba vypínající se na vysokém kopci. První písemná zmínka o něm je z roku 1300, ale samotný hrad je mnohem starší. V této krásné středověké stavbě navštívíme zajímavý program pro děti s názvem: S pastelkami po hradu Buchlov, kterou pro malé návštěvníky připravili pracovníci Národního památkového ústavu. Děti provede průvodce v historickém kostýmu dvaadvaceti zastaveními, která začínají u „lípy nevinny“ a končí vyhlídkovou věží. Děti budou plnit různé zajímavé úkoly a dostanou jako upomínku publikaci stejného názvu jako má tento program.

ARCHEOSKANZEN MODRÁ U VELEHRADU

Archeoskanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení a představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Jsou zde rekonstruovány stavby, které skutečně existovaly. Tak si děti mohou prohlédnout polozemnice, velmožský palác nebo hliněnou pec, ve které se vypalovala keramika. Děti uvidí, jak vypadají doškové střechy nebo sušené cihly, zvané vepřovice. Skanzenem se prohání stádečko koziček a hejno slípek, aby dokreslilo autentickou atmosféru. Vše bude doplněno výkladem přizpůsobeným dětskému posluchači.

ŽIVÁ VODA
aneb výprava na dno rybníka

Živá voda je botanická a sladkovodní expozice, která se nachází v sousedství archeoskanzenu. Podíváme se do expoziční budovy, kde jsou různé zajímavé informace, obrázky nebo hmatová expozice o životě sladkovodních ryb. Uvidíme potok s kaskádami a tůňkami a hlavně sestoupíme na dno rybníka, kde v proskleném tunelu budeme všude kolem sebe a nad sebou pozorovat spoustu proplouvajících ryb. Ve venkovním areálu je pak připravena botanická stezka, moravská předzahrádka, kde můžeme zkusit určit některé druhy rostlin. Podíváme se na rybník shora, z dřevěné lávky a projdeme se kolem. Případně se i namočíme (podle počasí) v jezírku, které je součástí areálu.