DO MORAVSKÉHO KRASU NEJEN ZA JESKYNĚMI

  • Čas a místo odjezdu: v 7.00 ze Slavkova u Brna

  • Přibližný čas a místo příjezdu: kolem 18.00 do Slavkova

  • Doprava: autobusem

  • Cena: nad minimálně 30 lidí je cena 800 Kč na osobu, nad 40 lidí je cena 700 Kč

  • Cena zahrnuje: vstupy do objektů – průvodce (placený program), dopravu, pojištění

  • Strava: vlastní jídlo a pití (v navštívených místech nebude možnost zakoupení svačiny)

Pojďte s námi navštívit zajímavá a leckdy neprávem opomíjená místa Moravského krasu a jeho nejbližšího okolí, která jsou často unikátní tím, co nám mohou nabídnout a co bychom od nich možná na první pohled ani neočekávali. Naší cestu začneme na mariánském poutním místě ve Křtinách, které možná znáte, ale už málokdo ví, že v nedalekém okolí se nachází krásné arboretum. Poté budeme pokračovat do Jedovnic, kde v místním kostele uvidíme, jak se dokáže snoubit stará tradiční architektura s naprosto moderními doplňky v interiéru. A jelikož jsme v Moravském krasu, nesmíme opomenout jeskyně. Podíváme se do té Sloupsko-šošůvské a ve Sloupu navštívíme další zajímavé mariánské poutní místo. Exkurzi zakončíme na půvabném salmovském zámku v Rájci-Jestřebí.

KŘTINY – POUTNÍ MARIÁNSKÝ KOSTEL

Křtiny, místo kterému se říká vstupní brána do Moravského krasu, a kde se nachází opravdová architektonická perla: poutní areál Panny Marie. Poutě zde mají již středověkou tradici, ale dnešní podoba chrámu je z doby kolem roku 1718, kdy místo patří zábrdovickým premonstrátům a ti jeho přestavbu svěřují slavnému architektovi Janu Blažeji Santinimu Aichlovi.

KŘTINY – ARBORETUM

Křtinské arboretum bylo založeno už roku 1928 profesorem Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, panem Augustinem Bayerem a můžeme zde obdivovat přes 1000 druhů domácích i exotických dřevin na rozloze 23 ha. Mimo jiné také libanonský cedr. Vše je doplněno ještě o vřesoviště, rašeliniště nebo dřevěné sochy studentů z Mendlovy univerzity.

JEDOVNICE, KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Kostel zde stál už ve 13. století, ale dnešní podoba je z let 1783 -85. V roce 1963 v něm přibyla řada moderních artefaktů od našich tehdejších předních pražských umělců. Je tu unikátní oltář od Mikuláše Medka a Jana Koblasy, který je autorem také např. svatostánku, ambony a dalších doplňků. Také můžeme obdivovat leptaná okna od Josefa Istlera.

SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÁ JESKYNĚ

Tradiční zastavení v Moravském krasu, na němž můžeme obdivovat jedno z nejstarších míst, ve kterém žil pravěký člověk a zároveň nám určitě učaruje i krápníková výzdoba.

SLOUP, MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Ve Sloupu ještě chvíli zůstaneme a prohlédneme si barokní kostel zasvěcený Panně Marii, o jehož dnešní podobu se zasloužil slavný architekt italského původu Isidor Canevalle nebo barokní malíř Kašpar Sambach.

RÁJEC-JESTŘEBÍ – ZÁMEK

Naše putování zakončíme na půvabném rokokově klasicistním zámku, který patřil rodině Salm – Reiffercheidt v Rájci-Jestřebí, který do jeho nynější podoby přestavěl také Isidor Canevalle kolem poloviny 18. století.