Pro školní rok 2015/2016 můžete děti přihlásit do těchto kroužků:

☺ KERAMICKÝ KROUŽEK
☺ VÝTVARNÁ DÍLNA
☺ SPORTOVNÍ KROUŽEK
☺ ANGLICKÝ JAZYK
☺ NĚMECKÝ JAZYK
☺ KLAVIHRÁTKY – ZPÍVÁNKY S KLAVÍREM
☺ TVOŘENÍ KRÁSNÝCH MALIČKOSTÍ
☺ SPOLEČENSKÉ HRY A HLAVOLAMY

Bližší informace o kroužcích, lektorech a naší agentuře najdete na našich webových stránkách www.kastanky.cz.
Do kroužku se můžete přihlásit přímo přes naše webové stránky, nebo vyplnit tiskopis, který je k dispozici ve škole. Vyplněnou přihlášku pak odevzdejte do obálky ve škole.

Zápis do kroužků bude probíhat do 20. září 2015. Kapacita kroužků je omezena.

Kontakt: Agentura volnočasových aktivit Kaštánky
Klára Skrbková, Nížkovice 69
Tel. 736 64 25 04
Email: klara.skrbkova@centrum.cz
www.kastanky.cz