Kaštánková výstava keramiky dětí ZŠ a MŠ v Holubicích – agentura Kaštánky pořádá ve spolupráci s Obecním úřadem v Holubicích výstavku výrobků z kroužku Keramiky dětí místní školy a školky. Najdete ji na Obecním úřadě v Holubicích v zasedací místnosti v 1. patře. Bude otevřena 1 měsíc.