Divadelní & dramatický kroužek

„Děti poznají svět divadla, žánry, zpracování, kulisy, kostýmy, maskérnu a další. Součástí je i sebepoznávací program v závislosti na věku dětí..“

Výstupem je také jedno či dvě divadelní představení v průběhu školního roku.

Kroužek je určen pro děti prvního i druhého stupně a jeho obsah je věkové skupině přizpůsoben. 

minimálně 10 dětí

lekce 90 minut / 15 lekcí (pololetí)

650,- Kč/pololetí (44 Kč/lekce)

„Divadlo je svět, ve kterém si hrajeme. Můžeme být kýmkoli a zároveň velmi sami sebou. V divadelním kroužku jde zejména o to dát dětem prostor k vyjádření emocí, k aktivnímu tvoření zábavy pro sebe i pro ostatní, k práci s projevem na veřejnosti, k pohybu i rétorice. Kroužek rozvíjí nejen fantazii, paměť, ale i spolupráci, je místem legrace a užívání si radosti ze vznikajícího díla.“

Materiál a pomůcky: Budeme potřebovat pouze papíry různých typů (běžné, tvrdé, barevné) a jednoduché psací potřeby (pastelky, tužky).

Témata na celý školní rok:
Jednotlivým tématům se budeme věnovat podle toho, jak děti zaujmou a kolik podkladů v nich pro danou skupinku najdeme.
Kromě témat budeme pracovat vždy na jednom větším projektu divadelního představení, které si zvolíme společně.

  • Divadlo
  • Herci a diváci
  • Kulisy a kostýmy
  • Divadelní hudba
  • Pantomima
  • Balet
  • Opera a opereta
  • Veselohra a truchlohra a mnohá další témata
PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU