Jana Sušilová, DiS. : Německý jazyk a Klavihrátky

MOTTO: „Když ti život dá ránu – oklepej se, když ti vyrazí dech – nadechni se, když tě srazí na kolena –  zvedni se, protože nikdo jiný to za tebe neudělá.“

Narodila jsem se 15. ledna 1982 v Brně a od roku 2006 žiji se svými třemi dětmi a manželem v Holubicích u Slavkova.  V současné době jsem na rodičovské dovolené. Jsem absolventka Integrované střední školy ve Slavkově a Vyšší odborné školy obchodní v Brně. Svou dosavadní praxi jsem až do nástupu na mateřskou dovolenou vykonávala v Lisovně plastů Brno jako referentka a na Regionální hospodářské komoře v Brně jako konzultantka Informačního centra pro podnikatele a Asistenčního centra pro ženy podnikatelky.

Během své praxe v administrativě jsem v roce 2002 složila Mezinárodní zkoušku z německého jazyka na Goethe Institutu v Brně. Cizí jazyky byly vždy mým velkým koníčkem. Jsem schopna se domluvit i v anglickém jazyce.

V roce 2000 jsem dokončila studium na ZUŠ ve Slavkově obor klavír. V roce 2013 jsem absolvovala 3- letý Seminář církevní hudby v Olomouci při Evangelické akademii obor varhanní hudba a sbormistrovství. Od roku 2009 působím jako varhanice a sbormistryně Pěveckého sboru při Českobratrské církvi evangelické v Heršpicích. Pěvecký sbor má celkem 15 členů, schází se pravidelně 1x za týden během školního roku.

Zkušenosti s výukou německého jazyka
Mám praxi v soukromém vyučování 2 studentek z Brna, které jsem připravovala na Mezinárodní zkoušku z německého jazyka.

Zkušenosti s výukou klavíru a pěveckého sboru
Během loňského roku jsem vyučovala 6-letou dívenku na klavír a připravila ji na studium při ZUŠ.
Pěvecký sbor vedu od roku 2009 a máme za sebou pravidelná vystoupení v kostele při různých příležitostech. Mezi naše větší vystoupení patří účast na Noci kostelů v roce 2013 a 2015 ve Slavkově.

Ve svém volném čase se věnuji hře na varhany a zajímám se o historii.

Mgr. Jana Ševčíková : Výtvarná dílna & Keramický kroužek

MOTTO: „Carpe diem – Užij dne“

Protože jsem člověk, který se potřebuje rozvíjet a neustrnout na jednom místě, neváhala jsem ani chvilku a přijala nabídku lektorování v Kaštánkách. Jsem na mateřské dovolené. Před nástupem na mateřskou jsem pracovala jako učitelka na základní škole ve Slavkově u Brna, učila jsem výtvarnou výchovu, tvořivou dílnu, vaření a český jazyk.  Ve škole jsem se věnovala spoustě projektů, pyšná jsem na nově vzniklou školní knihovnu. Ta se nám opravdu povedla.

Mám tři děti, bydlím v Heršpicích. Tady se zapojuji do spousty akcí, každým rokem například připravuji dětský maškarní ples.

Kromě učitelství na pedagogické fakultě jsem se nejprve vyučila jako aranžérka, pak jsem vystudovala design interiérů a navrhování nábytku.

Mým oborem je výtvarná oblast.  V Kaštánkách povedu výtvarný kroužek, keramiku a budu vypomáhat na jednorázových aktivitách. Výtvarně keramické kroužky vedu už roku 1998, kdy jsem nejprve spolupracovala s heršpickou školou. Další keramiku jsem vedla roky na slavkovské škole.

Absolvovala jsem výtvarné a keramické kurzy v Brně v BCVČ na Lesné, ve výtvarné dílně Matilda a na Lipce: točení na kruhu, land art, hlína a sklo, abstrakce a mnohé další. Nejvíc mi ale dal život sám a interakce s dětmi.

Ze zálib a koníčků bych zmínila jazyky, učím se anglicky, německy a francouzsky, ráda čtu, jezdím po hradech a zámcích a miluji výbornou kávu.

Užij dne – tím se řídím po celý svůj život. Snažím se užít si každý den a být prospěšná druhým.

Mgr. Miroslava Kemzová : Výtvarná dílna

MOTTO: „Tvorba je pramenem svobody.“

Narodila jsem se a dětství  i dospívání prožila v jižních Čechách. Vystudovala jsem obor  Výtvarná výchova pro Základní umělecké školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity,    obor Užitá malba na SŠUP a technický obor Pozemní stavitelství na SPŠ. Studia mi přinesla poznání dětského výtvarného projevu, výtvarných technik a postupů, pohled do hloubky výtvarného problému a prohloubila zájem o výtvarné umění a architekturu. V současné době učím pátým rokem výtvarný obor na Základní umělecké škole a tato práce je pro mě vnitřní láskou. Ve své praxi se zaměřuji na tvorbu výtvarných řad, projektovou výuku, rozvoj a podporu tvořivého myšlení. Podílela jsem se na tvorbě výtvarných programů na táboře pro rodiče s dětmi (hrad Lukov, hnutí Brontosaurus), workshopu „Výtvarná interpretace památky UNESCO“ – didaktický experiment pro město Český Krumlov, absolvovala jsem kurz Animace a Animace v kostce. Jsem maminkou dvou dětí. Ve volném čase velmi ráda fotografuji, přibližuji dětem přírodu, zajímám se o architekturu a historické památky, relaxuji při malbě akvarelem.

Publikační činnost:

Kemzová, M.: Historické dveře a kování. Praha, Stop, 2009.
Text knihy, ilustrace, fotografie.

Bohdana Matelová : Kroužek anglického jazyka

MOTTO: „Život se skládá z malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství!“

Jmenuji se Bohdana Matelová. V současné době se věnuji rodině. S manželem máme tři děti a bydlíme ve Slavkově.  Moje vzdělání zahrnuje studium na Sřední hotelové škole, jazykové škole, kterou jsem ukončila Státní jazykovou zkouškou z angličtčiny a dále studium na VUT v Brně. Před narozením dětí jsem pracovala v logistice.

Po narození první dcery jsem měla možnost seznámit se s montessori pedagogikou, která mě velmi zaujala. Absolvovala jsem také kurz Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových.

I proto nabídka učit děti byla pro mě výzvou. Se svými dětmi jsem navštěvovala kurzy anglického jazyka určené jim a měla jsem možnost seznámit se i s prací a přípravou lektora. Mým cílem je s dětmi pracovat v přátelské atmosféře a zábavnou formou rozvíjet schopnosti komunikovat v anglickém jazyce.

Andrea Slouková Sportovní kroužek

MOTTO: „Pohyb je život a život je pohyb.“

Jmenuji se Andrea Slouková a žiji v Šaraticích se svou rodinou a dvěma pejsky. Mám tři děti. Od raného dětství jsme se aktivně věnovala sportování, zejména plavání a později atletice. Vzhledem k tomu, že sport a pohybové aktivity byly a jsou pro mě zábava, začala jsem mimo jiné vést kroužek rodičů s dětmi v Šaraticích. Dále jsem se několik roků jako dobrovolnice podílela na práci v charitativních organizacích. Absolvovala jsem dva kurzy zaměřené na cvičení rodičů s dětmi a starších dětí v Centru sociální péče v Brně.

Vždy se snažím v rámci prováděné činnosti zapojit do aktivit všechny děti dle jejich možností. Je pro mě důležité, aby měli děti jakýkoliv smysluplný pohyb. Proto se také snažím provádět pohybové aktivity hravou a nenásilnou formou.

Volný čas věnuji vedení kroužků, různým akcím v obci, ráda se projedu na kole nebo bruslích případně si zaplavu. V zimě ráda běhám na běžkách. Samozřejmě jsem stále se svou rodinou, se kterou podnikám různé výlety a odpočívám na chatě.

Motto:
„Energie je to, co vše uvádí do pohybu.“
Aristoteles

Karolína Stránská : Kroužek anglického jazyka

MOTTO: „Carpediem.“

Jmenuji se Karolína Stránská a je mi 20 let. Žiji ve Slavkově u Brna. V současné době studuji na filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po ukončení gymnázia jsem nastoupila na jazykovou školu, kterou jsem letos v červnu ukončila Státní jazykovou zkouškou z angličtiny. Devět let jsem navštěvovala ZUŠ ve Slavkově u Brna – výtvarný obor, dále jsem navštěvovala sportovní kroužky jako volejbal, tenis, basketbal, aerobic nebo třeba zumbu.

Tato práce pro mě bude velkou výzvou a zároveň mi přinese zkušenosti do budoucna. Na práci s dětmi se velice těším, protože odjakživa k nim mám dobrý vztah.

Svůj volný čas nejraději trávím s přáteli a rodinou. Mou velkou zálibou je čtení, cestování, fotografování a lyžování.

Petra Šťastná, DiS. : Baletní kroužek

MOTTO: „Je danse, donc je suis – Tančím, tedy jsem.“

Jmenuji se Petra Šťastná a s tancem jsem se seznámila již v předškolním
věku. Od 6 let jsem začala navštěvovat Základní uměleckou školu Jaroslava
Kvapila u Mgr. Vlasty Prášilové (1998-2003). Pokračovala jsem studiem na
Taneční konzervatoři v Brně (2003 – 2011), kde jsem měla možnost zúčastnit
se zajímavých seminářů: Lenka Wágnerová – moderní tanec, Carolina Krammer –
jaaz dance, Tamás Solymosi – klasický tanec a scénická praxe, Jan Hartman –
jazz dance, Mario Schröderer – contemporary. Dále jsem účinkovala v
představeních Korzár a Raymonda. Mimo školní rok jsem vyhledávala letní
taneční workshopy jako Ballet and Dance Workshop Ostrava 2008, Festival
Proart 2009, Festival Proart 2010, Víkendový taneční workshop s Irene Bauer.
Školu jsem úspěšně zakončila maturitou a absolutoriem.

Od září 2011 jsem vytvářela taneční kompozice v Mahenově činohře a současně
pracovala ve společnosti Atento jako back office.
Od ledna 2013 jsem na mateřské dovolené.

Měla jsem možnost poznat spoustu druhů tance jako je klasický, moderní,
lidový, historický. Nejvíc mě však bavil právě klasický balet. Lásku k tanci
dále ukazuji svým dětem, ať už návštěvou divadla, nebo vlastní tvorbou. Se
starší dcerou jsme navštěvovali Telnické Sluníčko (0 – 4 roky), které jsem
pomáhala organizovat. Ve volném čase se celá rodina věnujeme sportu a
kultuře.

Rosa Lomazzo : Angličtina s Rosou

Naše MOTTO: ,,Využijme ji!“

Lektorka anglického jazyka Rosa Lomazzo je italského původu a je vystudovanou Magistrou ruského a anglického jazyka a literatury v Itálii. Dlouhodobě žije ve Španělsku, kde učí anglický jazyk v jazykových školách. Má splněné mezinárodní zkoušky tipu CELTA, Bussines English, překladatelské kurzy a kurzy španělského jazyka atd. Mluví i plynně česky, protože působila na pardubické univerzitě. Výuku kurzů pro děti vede Rosa ve stylu komunikačních aktivit, kterým se přiučila v mezinárodních školách. Tyto metody a vedení výuky, které nejsou tolik zažité v místních podmínkách, se v poslední době stávají trendem.

Rosa je svobodná a má ráda jógu, kterou také vede jako instruktorka. Ráda cestuje a má slabost pro Českou republiku, a proto stráví celý školní rok v Bučovicích a ve Slavkově jako lektorka anglického a španělského jazyka.

Po dohodě s majitelkou a koordinátorkou jazykového centra v Bučovicích a ve Slavkově paní Gabrielou Braunerovou, kde Rosa bude lektorovat následující školní rok, jsme takto získali pro Kaštánky jedinečnou příležitost nabídnout ojedinělý způsob výuky anglického jazyka i dětem na školách v okolí Slavkova.

– Klára Skrbková, majitelka a koordinátorka Kaštánků

Taťána Rafáčová : Výtvarný kroužek

MOTTO: „Malování je poezie, která je viditelná, ale neslyšitelná, a poezie je malířství, které je slyšitelné, ale neviditelné.“ – Leonardo Da Vinci

Jmenuji se Taťána Rafáčová, mám 33 let, pocházím z Rychvaldu u Ostravy, kde jsem žila do 20 let. Poté jsem odjela s přítelem za prací do Brna, kde jsme se společně usadili, vzali se a založili rodinu.

Jelikož již od útlého dětství mě bavilo malovat, kreslit, prostě výtvarná tvorba všeho druhu, navštěvovala jsem ZUŠ obor výtvarný a také keramický kroužek.
Jako studium jsem zvolila střední školu – výchovná a humanitarní činnost, kde jsem získala praxi s dětmi, jak ve školce, tak stacionářích.

Touha po výtvarnu ve mně však převládala, proto jsem po dvou letech studia přestoupila na uměleckou školu v Ostravě obor tvarování a navrhování průmyslových výrobků – průmyslový design. Na práci s dětmi jsem však nezanevřela a ve volných chvílích během studia jsem jezdila na tábory nebo ozdravné pobyty v zahraničí jako instruktorka.

V Brně jsem pracovala jako IT operátorka, nicméně nyní jsem na mateřské dovolené. Jižní Morava se stala naším domovem a také domovem našich dětí a
pejska. Z Brna jsme se přesunuli do Heršpic a zde vychováváme dva úžasné chlapečky. Snažíme se jim věnovat veškerý volný čas. Rádi společně vyrážíme
na výlety, jak na kolech po okolí, tak autem po vzdálenějších krásách Čech a Moravy.

Se starším synem ve volných chvílích malujeme, modelujeme a vytváříme rukodělné výtvory všeho druhu. Jsem ráda, že ho to baví a jsem ráda, že mu
toho mohu spoustu ukázat a naučit. Také proto jsem se rozhodla pro Kaštánky, chtěla bych i ostatním dětem předat něco málo z toho, co mě celý život
doprovází, baví a naplňuje.

Zuzana Schořová Sportovní kroužek

MOTTO: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

Jmenuji se Zuzana Schořová a se svou rodinou žiji v Křenovicích. Mám úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru, také jsem absolvovala jazykovou školu. Od roku 1997 jsem pracovala v bankovnictví. V červnu 2008 jsem odešla na mateřskou dovolenou. Mám tři děti. Od 6 do 36 let jsem se aktivně věnovala volejbalu, ale také tancování a jiným kroužkům. Protože mě sport vždycky bavil, začala jsem pomáhat od roku 2009 ve sportovním kroužku v Křenovicích, který jsem v roce 2013 převzala. Momentálně se věnujeme cca 140 dětem ve 4 skupinách. Pomáhají mi i další dobrovolnice. Absolovovala jsem 2 kurzy zaměřené na cvičení rodičů s dětmi a starších děti v Centru sociální péče v Brně. Snažíme se zapojit všechny děti, pro mě je důležité, aby měly děti jakýkoliv pohyb. Proto se také snažíme naše cvičení dělat hravou formou.

Volný čas věnuju vedení kroužku, pořádáním různých akcí v obci, ráda si zaběhám nebo projedu na kole. Samozřejmě jsem stále se svojí rodinou a věnuju se jí.

Ing. Eva Míčová, Ph.D. : Divadelní & dramatický kroužek

MOTTO: „Ve svém životě jsme režiséři i herci v hlavní roli.“

Jmenuji se Eva Míčová a pocházím z Ústí nad Labem. Maminka pracovala v divadle a tak pro nás bylo přirozenou součástí života. Na gymnáziu jsem navštěvovala ochotnický divadelní spolek. Při studiu na České zemědělské univerzitě v Praze jsem se seznámila s organizací Instruktoři Brno, která organizovala zážitkové akce se zaměřením na sebepoznání a seberozvoj. Několika akcí jsem se zúčastnila jako účastník, dalších pak jako organizátor. Na univerzitě jsem se po doktorském studiu věnovala vzdělávání studentů.
Novou a zásadní etapou v mém životě byl vstup do manželství a mateřství. Máme s mužem dvě úžasné děti a nyní žijeme nedaleko Slavkova u Brna. Vždy se mi líbilo, když je okolo nás živo a tak jsme začali organizovat výlety s programem, poté týdenní prázdninové akce pro rodiny a dál s nadšenými lidmi přívesnické tábory, ve kterých byla vždy část programu zaměřená na divadlo a táborové představení. Velký zájem stál u zrodu dnešní nabídky divadelního kroužku. Ráda bych, aby se do něj promítlo to, co mám ráda a co se pokouším předat i svým dětem. Radost z tvořivosti a spolupráce, zážitky, legrace, šíření dobré nálady, budování zdravého vztahu k sobě i ostatním, schopnost se vyjádřit a projevit svá přání, zodpovědnost…

Ing. Michaela Ředinová : Turistický kroužek a geocaching

MOTTO: „Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.Jan Werich

Narodila jsem se a dětství prožila v Uherském Hradišti. Vystudovala jsem ekonomickou fakultu na MENDELU v Brně a v současné době pracuji jako projektový manažer.

Jsem maminkou dvou dětí a další zkušenosti s prací s dětma jsem získala v průběhu let při spolupráci s neziskovými organizacemi – turistická organizace Kufr, Žabky (autistické děti), Dětský domov v Uherském Hradišti, Procyon v Letonicích. Pedagogické vzdělání jsem si doplnila při mateřské dovolené a s hlubokým přesvědčením jsem absolvovala kurz Respektovat a být respektován.

Ve svém volném čase ráda jezdím na kole, starám se o permakulturní zahradu, chodím do přírody a čtu.