Turistický kroužek & geocaching

„“Cílem kroužku bude hledat schované schránky po blízkém okolí, luštit skryté souřadnice a vracet se zpět do školy.”

Kroužek je určen pro děti na 1. stupni ZŠ, možné i 2. stupeň ZŠ

minimálně 10 dětí

lekce 90 minut / 15 lekcí (pololetí)

650,- Kč/pololetí (44 Kč/lekce)

Geocaching je dobrodružná a zábavná hra celosvětově rozšířená. Jedná se o vyhledávání ukrytých schránek pomocí GPS navigace. Tyto schránky (Cache) jsou poschovávány jak po městě, tak v přírodě a bez řádné registrace a GPS navigace je není možné téměř najít. Když se schránka najde, nálezce se zapíše do notýsku uvnitř, vezme si drobný předmět tam skrytý, na oplátku může dát jinou drobnost pro ostatní dovnitř a nakonec zaregistruje svůj nález na internetu. (oficiální stránky Geocachingu: geocaching.com)

Cílem kroužku bude hledat schované schránky po blízkém okolí, luštit skryté souřadnice a vracet se zpět do školy.

Materiál a pomůcky: Sportovní oblečení, pití, svačina, vlastní GPS navigace výhodou není podmínkou, případně peníze na dopravu.

Témata na školní rok: Kroužek půjde v souladu s kalendářním rokem. Podle kalendářního měsíce by se řešila témata, která danému měsíci přísluší. V souladu s tím se budou i kešky tematicky vytvářet.

Kroužek bude sice primárně zaměřen na geocaching, ale bude se zaměřovat i na podporu a vnímání živé i neživé přírody, upevnění vztahu k místu bydliště prostřednictvím nových objevených zajímavých míst v blízkém okolí, na podporu zdravého pohybu a orientace v přírodě.

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU