Agentura Kaštánky ve spolupráci s OÚ Nížkovice pořádá pro děti z Nížkovic a všechny další děti z okolích obcí divadelní představení Růže pro princeznu. Dětem zahrají děti z divadelního kroužku při ZŠ Komořany. Výtěžek dobrovolného vstupného bude darován handicapovanému kamarádovi. Všichni jste srdečně zváni, přijďte se pobavit a podpořit. I děti mohou pomáhat dětem…

Růže pro princeznu

Růže pro princeznu