Zápis do kroužků bude probíhat do 16. září 2016. Minimální kapacita pro otevření kroužku je osm dětí. Bližší informace o kroužcích, lektorech a naší agentuře najdete na našich webových stránkách www.kastanky.cz.
Do kroužku se můžete přihlásit přímo přes naše webové stránky nebo vyplnit tiskopis, který je k dispozici ve škole. Vyplněnou přihlášku pak odevzdejte do obálky ve škole.

Pro školní rok 2019/2020 můžete děti přihlásit do těchto kroužků:

☺ KERAMICKÝ KROUŽEK
☺ VÝTVARNÁ DÍLNA
☺ FOTOHRÁTKY
☺ HRA NA KYTARU
☺ ZOBCOVÁ FLÉTNA na faře v Šaraticích
☺ MATEMATIKA HROU – novinka (vlastní notebook či počítačová učebna na škole podmínkou)

☺ ANGLICKÝ JAZYK (pro 1. stupeň)
☺ LET´S HAVE FUN WITH LILI THE DOG (MŠ)
☺ LET´S GO HAVE FUN WITH ENGLISH (1.–3. stupeň)

☺ TVOŘENÍ KRÁSNÝCH MALIČKOSTÍ na ZŠ v Otnicích
☺ ŠPERKY Z FIMA – novinka
☺ KOUZELNÉ KLUBÍČKO – novinka
☺ TVOŘIVÉ ŠITÍ
☺ ORIENTÁLNÍ TANEC – novinka

☺ BALETNÍ KROUŽEK

Změna v nabídce kroužků přes prázdniny vyhrazena!

Bližší informace o kroužcích, lektorech a naší agentuře najdete na těchto webových stránkách.
Do kroužku se můžete přihlásit přímo přes naše webové stránky pomocí online přihlášky.

Zápis do kroužků bude probíhat do 15. září 2019.
Počet lektorů je omezen a kapacita kroužků je ve většině případů minimálně 8 dětí.

Kontakt:
Agentura volnočasových aktivit Kaštánky
Klára Skrbková, Nížkovice 69
Tel. 736 64 25 04
Email: klara.skrbkova@centrum.cz
www.kastanky.cz

Níže grafický plakátek: