Informace o předávání dětí

Způsob předání dětí

BEZPEČNOST : Naše lektorky prošly školením BOZP a PO. Při představení na škole před započetím kroužků budou seznámeny s bezpečností na konkrétní škole, kde se budou kroužky odehrávat. Bezpečnost dětí je důležitou součástí jakékoli aktivity s dětmi, proto i naše agentura na ni klade velký důraz.

Pravidla předání dětí v MŠ

Lektor si děti vždy vyzvedne od paní učitelky a po skončení kroužku je vrací zpět paní učitelce, nebo je předá přímo rodičům.


Pravidla předání dětí v ZŠ

Před kroužkem si lektor vyzvedne děti ze školního klubu nebo družiny na základě předem domluvených pravidel. Po skončení kroužku si děti vyzvednou rodiče, nebo odcházejí domů samy na základě písemného svolení rodičů (je součástí přihlášky). Po předchozí domluvě lektor předá děti zpět paním vychovatelkám do družiny či školního klubu.