Anglický jazyk

„Cílem kroužku je výuka anglického jazyka, konverzace v něm a porozumění mluvenému slovu. Nejdůležitější je však získat pozitivní vztah k výuce cizího jazyka, aby dětem návštěva kroužku pomohla v běžném dorozumívání i při návštěvě cizích zemí.“

Kroužek je určen pro děti prvního i druhého stupně ZŠ. 

minimálně 8 dětí

lekce 60 minut / 15 lekcí (pololetí)

850 Kč / pololetí

Každá lekce by měla jedno konverzační a gramatické téma.

Témata na celý školní rok vycházejí z dětem blízkého prostředí vlastní rodiny, koníčků, kamarádů, svátků, plánů do budoucna. Výběr témat lze přizpůsobit zájmu dětí, či přání rodičů.

 Materiál a pomůcky: Okopírované listy z učebnic, slovníky, mp3 přehrávač, obrázky, předměty denní potřeby, výtvarné potřeby.

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU