Baletní kroužek

„Cílem tohoto kroužku je taneční a pohybová průprava dětí. Naučí se zde základní baletní prvky (ve francouzském názvosloví), prvky gymnastiky, vnímání hudby a rytmu potřebného k tanci. V rámci tohoto kroužku s dětmi připravíme pro rodiče vánoční vystoupení a vystoupení k zakončení školního roku.“

Cílové skupiny:

  • Předškolní děti (3–6 let)
  • Školní věk (1.–2. třída)
  • Školní věk (3. – 5. třída)

minimálně 8 dětí

jedna lekce – 60 minut

950 Kč na pololetí

Motto: „Je danse, donc je suis – Tančím, tedy jsem.“

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU