Jóga pro děti

„Dětský svět je naplněn hrou, která přirozeně provází život každého dítěte. Motivací každé hodiny bude dětem příběh za poznáním a dobrodružstvím i s poučením, které je do takových pohádek a básní vloženo.“

Věková kategorie:
5-7 let,
8-10 let,
případně starší děti

Děti si zacvičí jógová cvičení, která jsou prospěšná pro jejich zdraví. Jógové pozice působí na celkové zklidnění a vyladění organismu, zlepšují koncentraci, podporují správné držení těla, krevní oběh, posilují imunitní systém, působí pozitivně na funkci vnitřních orgánů, pomáhají odstranit únavu a vnitřní napětí. Díky cvičení se zlepšuje smysl pro rovnováhu a koordinaci pohybů. Pravidelné cvičení jógy je jednou z cest k dosažení rovnoměrného rozvoje dítěte po stránce fyzické i psychické.

Motivací každé hodiny bude dětem příběh za poznáním a dobrodružstvím i s poučením, které je do takových pohádek a básní vloženo.

Dětský svět je naplněn hrou, která přirozeně provází život každého dítěte. Proto jsou hry zařazeny i do výukových lekcí jógy. Jedná se o hry, které podporují sebevědomí dětí, učí je vzájemné toleranci, pomáhají jim zařadit se do kolektivu, uvědomit si hodnotu přátelství atd.

Hodiny budou provázeny rozhovory s dětmi, ty upevňují vztah mezi dětmi a dospělými a potvrzují roli dospělých, kteří v dětských očích vystupují jako vzor, příklad a přirozená autorita.

lekce 60 minut (45 minut pro 1. věkovou kategorii)

950 Kč / pololetí

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU