Keramický kroužek

„Smyslem kroužku je naučit děti vnímat prostor a nebát se experimentovat; seznámit je s přírodními materiály, rozvíjet jemnou motoriku, fantazii a představivost.“

Kroužek je určen pro děti předškolního věku až po děti na 2. stupni ZŠ. U malých dětí je možná přítomnost rodičů. Pokud bude větší zájem, lze rozdělit děti podle věku.

minimálně 10 dětí

lekce 90 minut / 15 lekcí (pololetí)

1 050 Kč + 400 Kč materiál & pomůcky / pololetí

Děti si například vyrobí svoje jmenovky na keramické výrobky ve formě razítek. Naučí se, že se s hlínou dá pracovat nejrůznějšími způsoby, mohou na ni malovat řídkou hlínou, tzv. šlikrem, mohou ji „nabouchat“, aniž by jí ublížili. A především je čeká spousta zajímavých výrobků, kterými potěší sebe a své blízké.

Materiál a pomůcky: Děti budou mít k dispozici základní pomůcky jako je keramická hlína, engoby, glazury a drobné nářadíčko. Další doplňkové materiály a pomůcky si vždy domluví s lektorem v kroužku – budou to různé dekorační materiály jako přírodniny, mašle, provázky, sklo, drátky… Děti si je budou moci nosit z domu, jsou běžně dostupné.

Témata na celý školní rok:                                                                                         

  • Seznámení s materiálem – malování hlínou a hliněná batika
  • Svátky (Halloween, Vánoce, výrobky na vánoční jarmark, Velikonoce, Den matek…)
  • Roční období (podzimní výzdoba, sněhuláci v zimě…)
  • Ručně modelovaná keramika (drobné dárky, figurky, nádobky…)
  • Keramika válená (používáme váleček a vyrábíme různé obrazy a desky zdobené vyrýváním, otiskováním, malované engobou, zdobené sklem, drátky a oxidy…)
  • Keramika „z hadů“ (nádoby – květináčky….) a další zajímavá témata

Je možné se domluvit na večerní hodiny s dospělými.

Nabízíme také dopolední keramiku v rámci výtvarné výchovy např. před Vánocemi. Děti si mohou vyrobit pár vánočních ozdob, svícínek nebo sněhuláka, do Vánoc by dostaly výrobky vypálené a nachystané pod stromeček jako dárek.

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU