Matematika hrou

„Baví vaše děti matematika? Zkoumají svět okolo nás pomocí čísel, přímek a úseček? Pak máte jedinečnou možnost mimo školní osnovy poskytnout vašim dětem čas, ve kterém budou rozvíjet matematické dovednosti pomocí hry, seznámí se s matematickým programem geogebra, mezi běžnými čísly najdou i ta magická a v okolí školy budou mít příležitost objevovat hyperboly a paraboly.“

Cílová skupina:
4.–5. třída

jedna lekce – 60 minut

850 Kč na pololetí (15 lekcí)
podmínkou je vlastní notebook nebo vhodná učebna s počítači na škole

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU