Hravá němčina

„Náplní kroužku pro předškolní děti bude osvojení si základní slovní zásoby pomocí tvoření, hry, říkanek, písniček. Cílem nebude kvantita, ale základ, na kterém budou moct děti dále stavět. Projdeme ty části z života, které jsou dětem blízké, znají je.“

Cílové skupiny: předškoláci (5–6 let), děti 1. stupeň ZŠ (1.–3. třída)

8 dětí

pro středoškoláky 45 minut / pro školáky 60 minut

950,- Kč / pololetí

Náplní kroužku pro předškolní děti bude osvojení si základní slovní zásoby pomocí tvoření, hry, říkanek, písniček. Cílem nebude kvantita, ale základ, na kterém budou moct děti dále stavět. Projdeme ty části z života, které jsou dětem blízké, znají je:
rodina, zvířátka, barvy, domov, město, hřiště…

Pro kroužek dětí 1. stupně ZŠ bude náplň podobná, ale bohatší a kroužek bude veden tak, aby si děti pro návštěvu v zahraničí osvojili základní konverzaci.
Převážná část kroužků bude vedena v němčině.

Pomůcky: pastelky, barvičky, barevné papíry, nůžky, lepidlo, případně okopírované listy.

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU