Tanečky

„Cílem kroužku je hravou formou vzbudit v dětech cit pro hudbu a tanec a zároveň je naučit správnému držení těla.
Tanečky jako: Chorovody, Kolesa, Kalamajka, Mazurka, Polka, Patošpičková polka, nebo třeba Průplet už nebudou vašim dětem cizí.“

minimálně 8 dětí

jedna lekce – 60 minut

950 Kč na pololetí

Co se děti naučí? Taneční sestavy, nové písničky a básničky a zahrajeme si také pohybové a taneční hry podporující správné držení těla.

„Že někdy nevíte, co takovéto povely znamenají?“ Malá ochutnávka názvosloví:

Cviky na zemi: Sed snožmo, sed skřižmo, sed roznožmo, leh na zádech, leh na břiše, sed klek na patách, vysoký klek.
Rolování páteře, úklony, plastičnost chodidel, přednožování, unožování, podsazení vysazení pánve, posílení centra těla správné dýchání.
Rozsah pohybu: šňůra, rozštěp.

Cviky v prostoru: chůze hladká, houpavá, sunná, na poloopičkách, na patách, na vnější a vnitřní straně chodidel, běh přirozený, běh zakopávaný, poskok, cval bočně i čelně,  koníčkový přeskok a skoky snožmo na místě.

Co s sebou: Cvičební úbor (trikot, legíny a sukýnku), cvičební obuv (baletní piškoty), sponky a gumičky na stažení vlasů, deníček (žákovskou knížku).

PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU