Online přihláška
Přihlašuji své dítě na níže uvedený kroužek
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Dítě bude z kroužku odcházet:

Uvedené osobní údaje používáme pouze k evidenci dětí v kroužku, tzn., že je neposkytujeme třetím osobám. Pokud budete žádat o jejich vymazání, napište prosím na mail info@kastanky.cz